Osteopathie

Om je te vergezellen...

Een globale visie op het lichaam dankzij een craniale, viscerale en structurele benadering, die zowel inwerkt op de articulaire en weefselmobiliteit (concept van fascia) als op de circulatie van vloeistoffen en de doorbloeding van de lichaamsstructuren. Dit bindweefselrooster is geprogrammeerd na de verschillende schokken van het leven (fysiek en psychisch).

Osteopathie is een instrument dat, dankzij zijn aanpak en technieken, het gezichtssysteem in staat stelt zijn "gezonde tensegrity" te herwinnen, d.w.z. zijn vermogen om zich op natuurlijke wijze te stabiliseren.

Tensegrity was een concept dat in de cellulaire biomechanica werd gebruikt als model om de sterkte van structuren te verklaren. Tensegrity-structuren zijn netvormige systemen bestaande uit ruimtelijk geïsoleerde quasi-stijve elementen die worden samengedrukt door een continu netwerk van elastische elementen onder spanning.

Het systeem is dus zelfbeperkend: het zijn de elastische krachten die op het skelet van de cellen worden uitgeoefend die hun vorm en dus de hele structuur stevig in stand houden.


Osteopathie werkt in op dit fragiele evenwicht, dat niet te rigide mag zijn (weefselfibrose) anders is dat het begin van pathologische processen. Osteopathie defibrilleert de weefsels om ze hun elasticiteit (mobiliteit die essentieel is voor het leven van de weefsels) terug te geven.

Indicaties:

  • Gewrichtspijn
  • Schijfproblemen, wortelproblemen,...
  • Cardiovasculaire, neurologische aandoeningen
  • Spijsverterings- en genito-urinaire stoornissen