Chromotherapie
"Als je de geheimen van het universum wilt ontdekken, denk dan in termen van frequentie, energie en vibratie"
N.Tesla
Als gespecialiseerde tak van lichttherapie is chromotherapie een wellness- en gezondheidsdiscipline die vertrouwt op de natuurlijke bio-energetische effecten van licht en de psycho-emotionele perceptie van kleuren om een optimale staat van functioneren van lichaam en geest te herstellen en te behouden. Deze natuurlijke staat van evenwicht, homeostase genoemd, draagt bij tot een goede gezondheid, zowel fysiek als moreel, in de breedste zin van het woord. De laatste jaren is chromotherapie onderwerp van serieus wetenschappelijk onderzoek en wordt het gebruikt in NASA-protocollen. Dit systeem is gebaseerd op eenvoudige beginselen van de biologie en de fysiologie en is gekoppeld aan de wetten van het licht, de optica en de elektromagnetische verschijnselen. Gekleurd licht, diffuus of gepulseerd met speciaal ontworpen lampen, wordt voorgeschreven in de vorm van gekleurde lichtbaden. Het kan worden toegepast op de visuele sfeer, globaal op het hele lichaam, lokaal op de aangetaste organen of structuren, door reflexen op de oren / voeten / handen / ogen / neus of tanden, maar ook door licht te brengen in de grote energiecircuits die de meridianen van de acupunctuur vormen.

Licht bestaat uit een reeks elektromagnetische golven die wij visueel waarnemen als kleuren. Elke golflengte (kleur) van het lichtspectrum heeft zijn eigen kwaliteit en hoeveelheid energie. Het principe van chromotherapie is dat blootstelling aan specifieke golflengten van licht en het bekijken van de corresponderende kleuren op verschillende niveaus inwerkt op fysiologische functies, emotionele en psychologische toestanden om stimulerende, balancerende of kalmerende effecten te bewerkstelligen, afhankelijk van de onevenwichtigheden die moeten worden opgelost. Licht is de basis van de belangrijkste biochemische processen die verband houden met het leven. Het bekendste voorbeeld is de fotosynthese die door planten wordt uitgevoerd met behulp van fotonen (lichtenergie) om CO2 om te zetten in glucose. In een soortgelijk proces heeft de mens zonlicht nodig om vitamine D aan te maken.

Sommige kleuren, zoals warme kleuren, verhogen de energiestroom en versterken de weefsels, terwijl andere kleuren, zoals koele kleuren, deze stroom afremmen. Neutrale kleuren zijn reinigend en energie-afvoerend, terwijl gemengde kleuren regenererend, voedend, beschermend en helend zijn.


Licht is een fundamenteel onderdeel van ons wezen: door de evolutie zijn wij lichamen van licht geworden, levende fotoreceptoren, wij consumeren licht (via voedsel en fotosynthetische processen), onze gedachten bestaan uit licht, het zenuwstelsel en ons DNA produceren licht: elke cel in ons lichaam zendt meer dan 100.000 lichtfotonen per seconde uit, biofotonen genaamd, die verantwoordelijk zijn voor het behoud van een goede gezondheid. Deze emissie van licht is verantwoordelijk voor de uitwisseling van informatie en energie, en voor de goede communicatie tussen aangrenzende cellen, wat een essentieel stuurmechanisme is achter alle biochemische reacties. In het Centrum gebruiken we BIOPTRON® Quantum Hyperlight, een hypergepolariseerd licht. Het bestaat uit biofotonen (van het Griekse woord "βιος" dat "leven" betekent en "φπς" dat "licht" betekent). Biofotonen moeten worden onderscheiden van de fysische fotonen die het vaakst worden besproken. Biofotonen worden gedefinieerd als de elektromagnetische straling van biomoleculen. Dr. Popp, F.A. heeft aangetoond dat cellen ofwel een gezond gestructureerd licht uitzenden dat verantwoordelijk is voor een goede gezondheid, ofwel een chaotisch licht dat wijst op ziekte. De verklaring hiervoor is eenvoudig: als de biofotonen de biochemische processen van het lichaam op een chaotische manier aansturen, wordt de symmetrie verstoord.

Het gezonde menselijk lichaam heeft het hoogste niveau van harmonie. Zieke mensen, met een zwak immuunsysteem, hebben een slecht en chaotisch niveau van harmonie, verstoorde cellulaire samenhang en communicatie van biofotonen. Zodra het cellulaire metabolisme is verstoord, is de cel geïsoleerd van het gereguleerde proces van natuurlijke groeicontrole. BIOPTRON® Quantum Hyperlight - als gestructureerd licht - zou de natuurlijke gezondheidstoestand in de cellulaire biofotonencommunicatie kunnen herstellen.

BIOPTRON® Quantum Hyperlight heeft een energiestructuur die identiek is aan die van een zeshoek als biofotonen. Wanneer het Quantum Hyperlight wordt toegepast, "zoekt het patroon hetzelfde patroon" en ontstaat er een resonante energie-interactie: de biologische structuren worden voorzien van extra elektronen (energie) en informatie, die via de waterstof/water-keten worden doorgegeven. Een perfecte match tussen de BIOPTRON® Quantum Hyperlight en de biofotonen wordt bereikt door de identieke symmetrie op kwantumniveau. Door symmetrie handhaaft en herstelt de BIOPTRON® Quantum Hyperlight de gestructureerde biofotonen en herstelt hun communicatie. Concreet gebruiken we zeven verschillende gekleurde lenzen, die overeenkomen met de zeven chakra's van het lichaam, om de te genezen beschadigde gebieden te behandelen. Het programma duurt minimaal 20 minuten, maar wordt aangepast aan elke persoon en zijn probleem.

Abonneer u op Dr Schmitz' wekelijkse nieuwsbrief