Psychologie

Om je te vergezellen...

De psycholoog is een gezondheidswerker met een beschermde titel vanwege een erkende universitaire opleiding. Om zijn beroep te mogen uitoefenen, moet hij ingeschreven zijn bij de Commission des Psychologues en de deontologische code (beroepsgeheim) naleven. Binnen dit kader van vertrouwen biedt hij/zij een andere kijk op de moeilijkheden waarmee de persoon of een lid van zijn/haar familie wordt geconfronteerd, maar ook een aandachtig en welwillend luisterend oor. Door zijn begeleidingswerk ontwikkelt hij samen met de patiënt nieuwe instrumenten om hem te helpen zijn dagelijkse moeilijkheden beter te beheersen en zo persoonlijke ontplooiing te (her)vinden.

Psychologische follow-up


De voorgestelde korte therapieën maken deel uit van de cognitieve en gedragsmatige stroming in de klinische psychologie. Ze maken het mogelijk de huidige problemen aan te pakken, of ze nu verband houden met negatieve ideeën of problematisch gedrag. De nadruk ligt op de middelen die beschikbaar zijn om een manier van leven te (her)vinden die beter is aangepast aan de eisen van de werkelijkheid. Tijdens de therapeutische follow-up wordt de "Rogeriaanse" of persoonsgerichte aanpak voorgesteld. Er wordt rekening gehouden met de patiënt in zijn geheel met actief luisteren, empathie en niet-oordelen om verandering te begeleiden en te helpen autonomie en vrijheid te herwinnen.

Indicaties:

 • Gedrags-, angst- en stemmingsstoornissen (stress, angst en specifieke angsten)
 • Hulp bij verschillende stressvolle levensgebeurtenissen: ongelukkig zijn en vraagtekens zetten bij het leven, zelfbevraging en zelfkennis
 • Emotionele of relatieproblemen, ouderlijke burnout, enz.

Bilan De Q.I.

De ondervonden moeilijkheden kunnen ook worden aangepakt met behulp van een meer specifiek instrument: de cognitieve beoordeling (intelligentiequotiënt of IQ-test) uitgevoerd met de Wechsler-batterijen (de enige die wetenschappelijk zijn erkend). Het doel is mensen toe te rusten om hun dagelijks leven te verbeteren.

De I.Q. test is een beoordeling van het cognitief functioneren van een persoon op een bepaald punt in zijn ontwikkeling. IQ en intelligentie zijn geen synoniemen. De I.Q. test is geen exacte meting van intelligentie, maar een globale index die het individu plaatst in relatie tot een populatie van dezelfde leeftijdsgroep. Het leidt bepaalde aspecten van intelligentie af uit prestaties op verschillende intellectuele taken. Afhankelijk van de leeftijd is er een aangepaste testbatterij (van tweeënhalf tot 79 jaar).

Elke I.Q. batterij omvat verschillende tests die ontworpen zijn om verschillende elementen te evalueren: visueel, auditief, reflexief, aandacht, concentratie, grafomotorische problemen, enz. Het maakt het dus mogelijk de intellectuele efficiëntie van een persoon in kaart te brengen door zijn sterke en zwakke punten te identificeren, en passende hulp te bieden voor de ondervonden moeilijkheden.


Indicaties:

 • Beter begrijpen hoe moeilijk het is om zich te onderscheiden van anderen van dezelfde leeftijdsgroep.
 • Identificatie van leerstoornissen
 • Beoordeling van hoog potentieel
 • Om te helpen bij besluitvorming, educatieve of professionele (her)oriëntatie, maar ook om bepaalde verbanden te leggen met aspecten die in het sociale of emotionele leven worden ervaren.

Strategische gesprekshypnose of PTR (trauma reassociatieve psychotherapie)

Een ander krachtig en effectief middel is strategische gesprekshypnose (of trauma reassociatieve psychotherapie). Het biedt zachte en snelle ondersteuning voor een reeks therapeutische behoeften van de jongste tot de oudste. Soms worden we geconfronteerd met problemen die geen oplossing lijken te hebben of die lijken aan te houden ondanks verschillende pogingen om ze op te lossen.

Waarom? Moeilijke momenten laten sterke emotionele afdrukken achter in onze archaïsche hersenen; we spreken van microtrauma's of trauma's, afhankelijk van hoe de persoon de situatie heeft ervaren. Daarom is het noodzakelijk op dit niveau van de "harde schijf" van onze hersenen te werken om de achtergelaten emotionele sporen te wissen en/of te moduleren. Verre van amusementshypnose is PTR een actieve samenwerking tussen de behandelaar en de persoon om de problematische momenten uit het verleden te desensibiliseren en de symptomen die daaruit voortvloeien te genezen. In feite komt hypnose overeen met een natuurlijke gewijzigde staat van bewustzijn (tussen waken en slapen) die vergelijkbaar is met "in de maan zijn". Op geen enkel moment is er sprake van controleverlies; de patiënt is nooit "slapend", afwezig of passief (dingen zeggen of doen tegen zijn wil). Integendeel, hij of zij zal geleidelijk weer controle leren krijgen over de moeilijkheden die hem of haar bezighouden, of het nu gaat om lichamelijke symptomen (zoals pijn) of emotionele symptomen. Deze aanpak is dus ook geschikt voor een breed scala van problemen.

Indicaties

 • Flashbacks en traumagerelateerde nachtmerries
 • Verlies van zelfvertrouwen, depressie, relatieproblemen,...
 • lichamelijke ziekten (eczeem, astma, eetstoornissen, prikkelbare darm syndroom, hoofdpijn, enz.) of psychosomatische ziekten
 • Verslaving (stoppen met roken)