Biologische decodering

Om je te vergezellen...

Biologische decodering is gebaseerd op de biologische betekenis van het symptoom.

De biologie doet niets toevallig en beantwoordt aan een fundamentele logica.

Wanneer de kritische stressdrempel stijgt, reageert de biologische overlevingsrespons om een vorm van homeostase te vinden.

Men zegt dat ons lichaam het theater is van ons gevoelsleven, zodra er op het niveau van de psyche een onevenwichtigheid bestaat in verband met een biologische behoefte die niet wordt bevredigd of met een specifiek onuitgedrukt gevoel.

De hersenen, onze interface, registreren en geven informatie aan een specifiek orgaan met betrekking tot een ervaring. Dit laatste kan bewust of onbewust zijn, kan voortkomen uit een voorouderlijke herinnering, een geboorte inprenting of een herhaling van gebeurtenissen.

Alle ziekte is een biologische reactie, een aanpassing aan een tegenstrijdig moment dat niet meer is.

De oplossing "DE ZIEKTE" reageert altijd op het overleven van de mens.
Gebaseerd op 3 assen:

  1. mijn eigen overleving
  2. de andere, degene waar ik van hou
  3. overleving van de soort (nakomelingen)