Endocrino-psychologie

Om je te vergezellen...

De invloed van klieren en hormonen op alle aspecten van het menselijk leven is een weinig bekend en verwaarloosd kennisgebied. Het is echter essentieel voor het begrip van de mens en de veel voorkomende gezondheidsproblemen van vandaag.

Dokter Jean Gautier heeft zijn leven lang het absolute overwicht van de klieren op het zenuwstelsel en de hersenen aangetoond: hormonale stoffen, met een enorme energie, liggen aan de basis van het functioneren van ieder mens. Hij stelt dat het endocriene systeem de verbinding, informatie en uitvoering mogelijk maakt van alle mechanismen die het individu besturen. Hoewel er vele endocriene klieren zijn, heeft Dr. Jean Gautier vier fundamentele klieren geïdentificeerd, de zogenaamde aanpassingsklieren:

 • De schildklier
 • De bijnieren
 • De hypofyse
 • Interstitieel genitaal weefsel

Jean du Chazaud zette het werk van Dr. Gautier voort en noemde deze discipline "endocrino-psychologie".

De heer du Chazaud heeft zijn leven lang, en ook nu nog, deze immense kennis voortdurend verdiept en doorgegeven tijdens de cursussen die hij geeft.

De schildklier is de klier die het mogelijk maakt:

 • Het leven is wat het hart doet kloppen
 • Het opslaan en ophalen van informatie die is opgeslagen in de hersenen
 • zuurstofvoorziening van alle cellen en oxidatie-reductie, wat essentieel is voor de fysiologische werking van alle cellen in het lichaam
 • de regulering van de snelheid van al ons functioneren, inclusief mentaal en emotioneel.

Onder invloed van thyroxine: in hypo vertraagt alles, en in hyper versnelt alles. De coördinatie van alle fysieke, kinesthetische, zintuiglijke en emotionele gevoeligheid, de regulatie van slaap, vreugde en verdriet of depressie.

Ons hormonale systeem is er slecht aan toe, geparasiteerd door erytrosmog en door de vele, vele hormoonverstorende stoffen in onze dranken, voedingsmiddelen en cosmetica. Het is essentieel om klier- en hormonaal evenwicht te beschouwen als onderdeel van een holistische, vibrerende en informatieve natuurgeneeskundige benadering.

Om het klierstelsel weer in evenwicht te brengen, heeft Jean du Chazaud het Equilios®-systeem ontwikkeld.

Dit systeem creëert een algemene elektromagnetische resonantie, variabel voor elk individu, volgens zijn eigen individuele magnetische frequentie. Deze stromingen werken opmerkelijk in op het endocriene evenwicht, stimuleren de trage klieren en temperen de meer actieve, zodat er evenwicht en een duidelijke verbetering van de algemene conditie ontstaat. U kunt nu profiteren van de multifrequente kortegolfstromen van het Equilios®-systeem, die het hele klierstelsel beïnvloeden.


Indicaties:

 • Verminder vermoeidheid
 • Weer gaan slapen
 • Reguleren van schildklier- en hormonale stoornissen in het algemeen (Hypothyreoïdie, Hyperthyreoïdie, hyperactiviteit, libidostoornissen en impotentie,...)
 • Vermindering van symptomen van depressie en angst
 • Overgevoeligheid
 • Versterking van mentale en intellectuele capaciteiten